7 dobrých důvodů ke studiu.

Stále se rozhodujete o pomaturitním studiu?

Ekonomicky a psychologicky šetrnější alternativa ke studiu na VŠ

  • Prakticky zaměřené studium, součástí je souvislá semestrální odborná praxe.
  • 3leté studium v denní i dálkové formě, přijímací řízení formou pohovoru.
  • Studijní obor Řízení malého a středního podniku.
  • Studium od 1.000 Kč/měs. Rychlá návratnost investice.
  • 16tiletá tradice a zkušenosti. Zázemí VŠP, koleje, inkubátor, spolupráce s firmami.
  • Absolvent – s titulem DiS. – díky praktickým zkušenostem velmi úspěšný na trhu práce.
  • Titul Bc. na Vysoké škole podnikání již za 1 rok po absolvování DiS., zvýhodněné školné.


Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa


Přidejte se k nám na facebooku

To se mi líbí