7 dobrých důvodů ke studiu.

Stále se rozhodujete o pomaturitním studiu?

Ekonomicky a psychologicky šetrnější alternativa ke studiu na VŠ

 • Prakticky zaměřené studium, součástí je souvislá semestrální odborná praxe.
 • 3leté studium v denní i dálkové formě, přijímací řízení formou pohovoru.
 • Studijní obor Řízení malého a středního podniku.
 • Studium od 1.000 Kč/měs. Rychlá návratnost investice.
 • 16tiletá tradice a zkušenosti. Zázemí VŠP, koleje, inkubátor, spolupráce s firmami.
 • Absolvent – s titulem DiS. – díky praktickým zkušenostem velmi úspěšný na trhu práce.
 • Titul Bc. na Vysoké škole podnikání již za 1 rok po absolvování DiS., zvýhodněné školné.

 • Projekt Šablony SVOŠP

  Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Více informací
 • Účast studentů na přednášce Andreje Babiše

  Dne 14.11.2017 se studenti naší vyšší odborné školy se sídlem v Ostravě zúčastnili v rámci motivačního týdne na VŠPP přednášky předsedy hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše o státním rozpočtu České republiky. V rámci přednášky byly také zodpovězeny otázky posluchačů a zájemcům přednášející podepsal svou knihu “O čem sním, když náhodou spím”. Andrej Babiš seznámil […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa