Přijímáme do 31.10.2016

Milí uchazeči o vzdělání,

stále si můžete u nás podat přihlášku ke studiu do 31.10.2016. Co Vás čeká?

Naše Vyšší odborná škola-Akademická aliance je škola, ze které najdete uplatnění v mnoha oborech i ve vlastním podnikání. U nás je základem učení formou činností. Realizací úkolů, projektů a podnikatelských záměrů se u studentů (prezenčních i dálkových) podporuje aktivní a tvůrčí řešení problémů, samostatná práce s informačními zdroji a převzetí vlastní odpovědnosti.

Podejte si přihlášku již dnes!

Nejste rozhodnuti? Běžte na VOSU, která Vás povzbudí a namotivuje: www.chytravosa.cz 

Zároveň jsme pro Vás připravili motivační cenové zvýhodnění. Přijímací řízení je bez poplatku. V prvním roce denního studia Vám Akademická aliance zaplatí školné. Celková úspora v prvním roce denního studia 5000,-.

Silnou konkurenční výhodou naší vyšší odborné školy je prostupnost na bakalářský stupeň vysoké školy. Za 4 roky studia tak absolvent může získat dva tituly – DiS. a Bc.. A navíc můžete pokračovat ve studiu dále na navazující magisterský studijní program a dokonce i získat titul Ph.D..

Pro koho je vyšší odborná škola

 • Pro absolventy středních škol, kteří se chtějí dále vzdělávat a jsou prakticky založeni.
 • Pro ty, kteří chtějí získat praktické dovednosti a uspět na trhu práce.
 • Pro studenty, kteří chtějí dále pokračovat v navazujícím bakalářském studiu na Vysoké škole podnikání a práva, a. s.

Co nabízíme?

 • Nabízíme investici do Vašeho studia v prvním roce.
 • Prostupnost na další stupně vysokoškolského vzdělání.
 • Studium bez matematiky.
 • Rodinné prostředí a osobní přístup.
 • Podporu a motivaci  v rámci Vašeho vzdělávání.

Kde můžete studovat?

 • Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Jak na to?

 • První krok: podání elektronické přihlášky ke studiu
 • Přijímací řízení: každý uchazeč absolvuje přijímací řízení (forma motivačního pohovoru).
 • Dokumenty: součástí přihlášky musí být ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • Pozvánka na přijímací řízení: uchazeči obdrží pozvánku k přijímacímu pohovoru písemně

 

Termíny přijímacích pohovorů pro denní i dálkové studium

1. kolo:  7. 6. 2016, úterý  10.00  hod.
2. kolo:  23. 6. 2016,  čtvrtek  10.00 hod.
3. kolo:  30. 6. 2016,  čtvrtek  14.00 hod.
4. kolo:  13. 7. 2016,  středa  10.00 hod.
5. kolo:  27. 7. 2016,  středa  10.00 hod.
6. kolo:  10. 8. 2016,  středa  10.00 hod.
7. kolo:  6. 9. 2016,  úterý  10.00 hod.
8. kolo:  20. 9. 2016,  úterý  10.00 hod.
9. kolo:  11. 10. 2016,  úterý  10.00 hod.

Po domluvě je možné sjednat náhradní termín také individuálně.

Kontakt:

Šárka Tietzová, DiS.
T: +420 595 228 161, M: +420 721 313 090, E: sekretariat@svosp.cz

Těšíme se na Vás.


 • Projekt Šablony SVOŠP

  Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Více informací
 • Účast studentů na přednášce Andreje Babiše

  Dne 14.11.2017 se studenti naší vyšší odborné školy se sídlem v Ostravě zúčastnili v rámci motivačního týdne na VŠPP přednášky předsedy hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše o státním rozpočtu České republiky. V rámci přednášky byly také zodpovězeny otázky posluchačů a zájemcům přednášející podepsal svou knihu “O čem sním, když náhodou spím”. Andrej Babiš seznámil […]

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa