Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská > Akce > Studium na Vysoké škole podnikání a práva pro absolventy SVOŠP

Studium na Vysoké škole...

Koncepce výuky absolventů vyšších odborných škol (VOŠ)  od akademického roku 2017/18 na VŠPP, a.s.

PREZENTACE – nabídka zkráceného studia pro SVOŠP ZS 2017-2018

Základní informace:

 • Studium je určeno pro absolventy VOŠ ekonomického zaměření.
 • Studium oboru Podnikání.
 • Možnost realizace v Ostravě.
 • Délka 3 semestry.
 • Forma kombinovaná.
 • Organizace výuky: Výuka probíhá v kombinované měsíční formě, cca 4 až 5 krát za semestr během víkendových konzultací (pátek až neděle).
 • Studium se řídí Harmonogramem akademického roku a Studijními plány oboru Podnikání.
 • Otevření studijní skupiny v případě dostatečného počtu zájemců.

 

Předpoklady pro přijetí:

 • doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení,
 • doložení úředně ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ ekonomického zaměření – vysvědčení a diplom,
 • přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek.

 

Uznávání studijních povinností z předešlého studia:

 • Na základě Žádosti o uznání studijních povinností z předešlého studia VOŠ – žádost se podává po přijetí a zápisu ke studiu na VŠPP, a.s. na studijní oddělení školy.
 • K žádosti je zapotřebí dodat: školou potvrzený výpis vykonaných zkoušek a zápočtů na VOŠ, včetně dat a známek (např. Europass), tzn. opatřený podpisem a razítkem školy (popřípadě úředně ověřené), školou potvrzené anotace předmětů, které se budou uznávat (ve formě sešitých a očíslovaných stránek), tzn. opatřené podpisem a razítkem školy (popřípadě úředně ověřené).


Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa


Přidejte se k nám na facebooku

To se mi líbí