Ukončení studia

Vyšší odborné vzdělání je ukončeno absolutoriem

  • skládá se z teoretické zkoušky z odborných předmětů
  • ze zkoušky z cizího jazyka
  • z obhajoby absolventské práce

.

Doklad o vzdělání – absolutorium

  • vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy
  • označení absolventa se uvádí za jménem – diplomovaný specialista (DiS.).

.

Další studijní možnostiPřihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa


Přidejte se k nám na facebooku

To se mi líbí