Odborná praxe

Význam praxe

  • utváření profilu absolventa
  • rozvíjení praktické dovednosti a schopnosti, propojení teoretických znalostí se zkušenostmi z konkrétní firmy

.

Průběh a obsah praxe

  • studenti si volí a zajišťují pracoviště své odborné praxe samostatně
  • obsah odborné praxe je přizpůsoben zaměření konkrétní firmy, kterou si student volí podle vlastního zájmu a s ohledem na téma absolventské práce a se souhlasem školy
  • praxe probíhá souvisle v zimním semestru třetího ročníku v rozsahu 16 týdnů
  • studenti vykonávají činnosti stanovené osnovami vzdělávacího programu
  • práce v reálném prostředí pomáhá studentům, škole i budoucím zaměstnavatelům vybrat pro ně nejvhodnější pracovní poziciPřihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa


Přidejte se k nám na facebooku

To se mi líbí