Uchazeči > Přijímací řízení

Přijímací řízení

 • První krok: podání elektronické přihlášky ke studiu
 • Přijímací řízení: každý uchazeč absolvuje přijímací řízení (forma motivačního pohovoru), přijímací řízení je bez poplatku
 • Dokumenty: po vykonání maturitní zkoušky je nutné doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení (předložit při přijímacím řízení)
 • Pozvánka na přijímací řízení: uchazeči obdrží pozvánku k přijímacímu pohovoru písemně

.

Termíny přijímacích pohovorů pro denní i dálkové studium

1. kolo:  4. 6. 2019, úterý  10.00  hod.
2. kolo:  20. 6. 2019, čtvrtek  10.00 hod.
3. kolo:  26. 6. 2019,  středa  14.00 hod.
4. kolo:  17. 7. 2019,  středa  10.00 hod.
5. kolo:  12. 8. 2019,  pondělí  10.00 hod.
6. kolo:  27. 8. 2019,  úterý  10.00 hod.
7. kolo:  27. 8. 2019,  úterý  14.00 hod.
8. kolo:  3. 9. 2019, úterý  10.00 hod.
9. kolo:  17. 9. 2019, úterý  9.00 hod.
10. kolo:  24. 9. 2019, úterý  9.00 hod.
11. kolo:  22. 10. 2019, úterý  9.00 hod.

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo 4. 6. 2019

Po domluvě je možné sjednat náhradní termín také individuálně.

Přihlášky ke studiu je možné podávat kdykoli.

Studenty do 1. ročníku přijímáme do 31. 10. 2019.


 • Exkurze PENAM, a.s.

  Dne 25.10.2018 se studenti naší vyšší odborné školy Ostrava zúčastnili exkurze ve společnosti PENAM, a.s., která patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. Studenti získali informace o předmětu podnikání, historii firmy, průběhu výrobní činnosti i zajištění výroby potřebnými zdroji. Podrobně se seznámili s celým výrobně technologickým provozem výrobního závodu Pekárna Ostrava – Martinov, […]

  Více informací
 • Projekt Šablony SVOŠP

  Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa