Sociální podnikání

Projekt je zaměřen na problematiku sociálního podnikání jako specifické oblasti vysokoškolského vzdělávání. Obsahem projektu je vytváření provázaných a inovovaných studijních programů sociálního podnikání v rámci dvou vysokých škol v kraji s důrazem na modulární výstavbu studijních programů, s důrazem na identifikované a přenositelné sociální kompetence absolventů. Projekt jde cestou zvyšování kompetencí v oblasti výuky spojením sociální odpovědnosti, etiky a podnikavosti u akademických pracovníků vysokých škol, dále vytvoření a pilotáže příslušných výukových modulů v návaznosti na akreditované obory zapojených vysokých škol. Projekt podporuje prostřednictvím sociálního partnerství spolupráci škol se sociálními podniky a rozšíření prostupnosti terciárního vzdělávání, tj. aby odpovídaly požadavkům sociální a podnikatelské ekonomiky. Projekt buduje prostřednictvím center sociálního podnikání i institucionální rámec dalšího rozvoje výuky sociálního podnikání.Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa


Přidejte se k nám na facebooku

To se mi líbí