Sociální podnikání

Projekt je zaměřen na problematiku sociálního podnikání jako specifické oblasti vysokoškolského vzdělávání. Obsahem projektu je vytváření provázaných a inovovaných studijních programů sociálního podnikání v rámci dvou vysokých škol v kraji s důrazem na modulární výstavbu studijních programů, s důrazem na identifikované a přenositelné sociální kompetence absolventů. Projekt jde cestou zvyšování kompetencí v oblasti výuky spojením sociální odpovědnosti, etiky a podnikavosti u akademických pracovníků vysokých škol, dále vytvoření a pilotáže příslušných výukových modulů v návaznosti na akreditované obory zapojených vysokých škol. Projekt podporuje prostřednictvím sociálního partnerství spolupráci škol se sociálními podniky a rozšíření prostupnosti terciárního vzdělávání, tj. aby odpovídaly požadavkům sociální a podnikatelské ekonomiky. Projekt buduje prostřednictvím center sociálního podnikání i institucionální rámec dalšího rozvoje výuky sociálního podnikání.


  • Projekt Šablony SVOŠP

    Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

    Více informací
  • Účast studentů na přednášce Andreje Babiše

    Dne 14.11.2017 se studenti naší vyšší odborné školy se sídlem v Ostravě zúčastnili v rámci motivačního týdne na VŠPP přednášky předsedy hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše o státním rozpočtu České republiky. V rámci přednášky byly také zodpovězeny otázky posluchačů a zájemcům přednášející podepsal svou knihu “O čem sním, když náhodou spím”. Andrej Babiš seznámil […]

    Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa